Ông Ngô Thanh Tùng (Cháu đích tông dòng họ Ngô) phát biểu tại Võ Đường

Sau bài diễn văn Khai Xuân của Cô Đinh Diệp Hòa cố vấn võ đường là ý kiến phát biểu nhân dịp đầu xuân của Ông Ngô Thanh Tùng cháu đích tôn dòng họ Ngô, trưởng gia tộc họ Ngô tại Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *