Viếng mộ Cố Võ sư Ngô Sỹ Quý cuối năm 2012 Võ đường Vĩnh Xuân Ngô Gia

[slideshow gallery_id=”1″ resizeimages =”true” width = “710” height=”436″]

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *